Noms geogràfics

Conjunt d'informació més ampli i complet del territori, que comprèn tota la toponímia present a la cartografia de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Inclou de macrotoponímia a microtoponímia. També inclou toponímia mundial en llengua catalana. El contingut de la toponímia catalana es classifica en els següents grans conceptes:

 • Divisions administratives i els seus caps: municipis, comarques, etc.
 • Poblament: altres nuclis de població, edificacions aïllades.
 • Comunicacions, vials urbans, instal·lacions i equipaments.
 • Orografia i espais protegits.
 • Hidrografia terrestre i marítima.

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: noms-geografics
 • Grup: I-3
 • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
 • Departament responsable: Territori
 • Entitat responsable: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
 • Accés: Públic
 • Periodicitat d'actualització: Contínua