Nomenclàtor de Toponímia Major de Catalunya

Conjunt de topònims oficialitzats i que, d'acord amb la Resolució 563/V del Parlament de Catalunya, de 7 de maig de 1998, ha de ser una obra de referència per a l'edició de cartografia, retolació, guies de viatge i altres productes informatius. És una obra de cobertura total de Catalunya i d'actualització continuada.

 

Geodades

 

Especificacions tècniques

No disponibles

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: nomenclator-oficial

 • Grup: I-3

 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local de Catalunya

 • Departaments responsables:

  • Cultura

  • Territori

  • Presidència

  • Economia i Hisenda

   

 • Entitat responsable: Comissió de Toponímia de Catalunya

 • Accés: Públic

 • Periodicitat d'actualització: 1 any