Zones protegides per a usos recreatius

Es consideren protegides per a ús recreatiu les zones on es desenvolupen activitats vinculades al medi aquàtic que, pel fet de requerir un contacte directe amb l’aigua, exigeixen unes condicions de qualitat del medi especifiques. A aquest efecte son protegides per a usos recreatius les aigües declarades aptes per al bany i per a la navegació.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: proteccio-usos‑recreatius

  • Grup: I-9

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

  • Entitats responsables: Agència Catalana de l'Aigua

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: 6 anys