Zones protegides per a l'abastament humà

Les zones protegides per a la captació d’aigua destinada al consum humà són les que contenen  punts on es capta aquesta aigua i que proporcionen més de 10 m³ de mitjana o abasteixen més de 50 persones. També es protegeixen zones on encara no s’extreu aigua per potabilitzar però es preveu fer-ho en el futur.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: proteccio-captacio-aigua-consum-huma

  • Grup: I-9

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

  • Entitat responsable: Agència Catalana de l'Aigua

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: 6 anys