Zones protegides d'espècies d'interès econòmic

Al Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya es mostren les zones de protecció per a espècies aquàtiques de les quals depenen activitats econòmiques significatives, tant en aigües continentals com en aigües costaneres. Destaquen les masses d’aigua amb presència d’anguila o zones de pesca recreativa, així com bancs d’explotació pesquera d’espècies com el sonso, la tellerina o les zones de pesca regulada del corall vermell.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: proteccio-especies-interes-economic

  • Grup: I-9

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

  • Entitats responsables: Agència Catalana de l'Aigua

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: 6 anys