Reserves naturals fluvials

Figura de protecció que deriva del reglament de la planificació hidrològica.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: reserves-naturals-fluvials

  • Grup: I-9

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

  • Entitat responsable: Agència Catalana de l'Aigua

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: 6 anys