Mapes de capacitat acústica municipals

D'acord amb la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, els ajuntaments han d'elaborar un mapa de capacitat acústica, que estableixi els nivells d'immissió a les zones urbanes, els nuclis de població i, si s'escau, a les zones del medi natural, mitjançant l'establiment de les zones de sensibilitat acústica que determinen els objectius de qualitat. Inclou les Zones d'Especial Protecció de la Qualitat Acústica (ZEPQA), les Zones Acústiques de Règim Especial (ZARE) i les Zones de Soroll (ZS).

 

Geodades

 

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: proteccio-qualitat-acustica

 • Grup: I-9

 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local de Catalunya

 • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • Entitats responsables:

  • Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

  • Ens locals

   

 • Accés: Públic

 • Periodicitat d'actualització: 10 anys