Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica

El Mapa és l’instrument d’ordenació ambiental que reflecteix les quatre zones en les quals es divideix el territori en funció de la vulnerabilitat del medi nocturn a la contaminació lumínica. Atenent, d'una banda, la necessitat de mantenir una correcta il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa l'activitat humana, i, de l'altra, la protecció -tanta com sigui possible- dels espais naturals i la visió del cel a la nit. Inclou els espais de medi nocturn protegit: Punts de referència de la qualitat lumínica i la seva àrea d’influència i Espais amb un cel nocturn de qualitat (ECNQ).

 

Geodades

 

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: proteccio-contaminacio-luminica

  • Grup: I-9

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

  • Entitat responsable: Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: 2 anys