Connectivitat ecològica

Propietat funcional de l’entorn que permet, facilita o assegura els moviments de desplaçament, de distribució i de colonització dels elements ecològics.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: connectivitat-ecologica

  • Grup: I-9

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

  • Entitats responsables: Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: 5 anys