Aqüífers protegits

Normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de les conques internes litorals, segons legislació vigent. Inclou masses d’aigua en risc i zones de salvaguarda o perímetres de protecció en masses d’aigua subterrànies.

 

Geodades

 

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: aquifers-protegits

  • Grup: I-9

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

  • Entitat responsable: Agència Catalana de l'Aigua

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: Segons publicació de canvis al DOGC