Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles de Catalunya (SIGPAC)

Registre públic de caràcter administratiu que conté informació de les parcel·les susceptibles de beneficiar-se de les ajudes comunitàries relacionades amb la superfície. El SIGPAC es configura com una base de dades composta per ortoimatges aèries i per informació sobre cadascuna de les parcel·les, com ara la seva referència individualitzada i els atributs corresponents a la seva geometria i ús agrari.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: sigpac
  • Grup: III-9
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
  • Entitat responsable: Secretaria d'Agenda Rural
  • Accés: Públic
  • Periodicitat d'actualització: 1 any