Pesca professional i aqüicultura

Inclou dades de caladors per a la pesca professional, les concessions d’aqüicultura, les zones de marisqueig, la delimitació dels fons de pesca professional permesos, els àmbits de marisqueig de les confraries de pescadors.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: pesca-professional

  • Grup: III-9

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

  • Entitat responsable: Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: 5 anys