Afers marítims

Inclou les localitzacions dels centres d’activitats marítimes de Catalunya (centres nàutics, acadèmies nàutiques, centres d’immersió).

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: afers-maritims

  • Grup: III-9

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

  • Entitat responsable: Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: 5 anys