Geologia territorial

Informació geològica que inclou les característiques petrològiques, geoquímiques i mineralògiques de les unitats que conformen el sòl i el subsol del conjunt del territori i delimitació dels processos geològics d’abast regional que tenen, o poden tenir, uns efectes en la sostenibilitat i qualitat del medi ambient.

 

Geodades

 

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: geologia-territorial

  • Grup: II-4

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departament responsable: Territori

  • Entitat responsable: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: 10 anys