Batimetria

Isòbates amb equidistància d’1 m (inclosa la línia de la costa, cota zero), de l’àmbit comprès entre la línia de costa i el límit exterior del polígon format per la intersecció del límit d’aigües costaneres, els espais naturals protegits de competència de la Generalitat i la isòbata -50 m.

 

Geodades

No disponibles.

 

Especificacions tècniques

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: batimetria

 • Grup: II-1

 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local de Catalunya

 • Departaments responsables:

  • Territori

  • Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

   

 • Entitats responsables:

  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

  • Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

  • Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible

  • Ens locals

   

 • Accés: Públic

 • Periodicitat d'actualització: 5 anys