Factors de canvi ambientals

Distribució dels diferents factors de canvi ambientals que afecten els hàbitats i espècies de fauna i flora a Catalunya tals com sequeres, canvis d'usos del sòl, freqüentació humana, pressió ramadera o invasions biològiques entre d'altres.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: factors-canvi-ambiental-habitat

  • Grup: III-19

  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

  • Departaments responsables: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

  • Entitat responsable: Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: 5 anys