Àrees d’interès faunístic i florístic

Inclou la suma de les àrees més crítiques de totes les espècies de fauna i flora amenaçades de les quals tenim una informació especialment detallada i més precisa que la publicada en els diferents llibres i atles de distribució de les espècies a tot el territori català.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: fauna-flora-amenaçada
  • Grup: III-19
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departaments responsables: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
  • Entitat responsable: Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
  • Accés: Parcialment públic
  • Periodicitat d'actualització: 1 any