Cartografia climàtica

Informació de variables meteorològiques. Inclou:

 • Sèries termopluviomètriques històriques (des de 1950), tendència climàtica i índexs climàtics.

 • Atles Climàtic de Catalunya.

 • Cartografia de la temperatura mitjana, la precipitació i la irradiació solar.

 • Percentils temperatura extrema P2 de TN, P98 de TX.

 • Productes de seguiment i monitoratge de l'estat de la sequera.

 • Graus dia de calefacció 15/15 i de refrigeració 21/21.

 • Projeccions climàtiques.

 

Geodades

 

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: cartografia-climatica

 • Grup: III-14

 • Administració responsable: Generalitat de Catalunya

 • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 • Entitat responsable: Servei Meteorològic de Catalunya

 • Accés: Parcialment públic

 • Periodicitat d'actualització: Segons les dades: 1 mes, 1 any, 10 anys