INSPIRE

La Directiva per a posar en comú tota la geoinformació europea

La Directiva INSPIRE té com a objectiu crear una infraestructura de dades espacials europea per als propòsits de les polítiques mediambientals de la Unió Europea, així com d'aquelles polítiques o activitats que puguin tenir impacte en el medi ambient.

Aquesta Infraestructura de Dades Espacials Europea permetrà compartir informació espacial mediambiental entre les organitzacions del sector públic, facilitarà l'accés públic a informació espacial a tot Europa i ajudarà en l'elaboració de polítiques transfrontereres.

 

El següent vídeo proporciona una visió general del perquè d'INSPIRE i dels tipus de dades espacials:

Imatge
Captura del video resum d'INSPIRE

 

 

Principis

  • Les dades s'han de generar una sola vegada per tal d'evitar duplicitats i han de ser gestionades (emmagatzematge, disponibilitat i actualització) per una autoritat competent.

  • Ha de ser possible la combinació d'informació geogràfica des de diverses fonts a nivell europeu i compartir-la entre diferents usuaris i aplicacions.

  • La informació recollida per les autoritats públiques competents ha de ser compartida per tots els ens públics, independentment del seu nivell jeràrquic, tant a nivell de dades de detall com d'informació general per a qüestions estratègiques.

  • La informació geogràfica ha de ser gestionada sota condicions que permetin la seva àmplia utilització.

  • Ha de ser fàcil trobar quina és la informació geogràfica disponible, la manera com es pot utilitzar per a satisfer una necessitat particular i en quines circumstàncies es pot utilitzar i/o adquirir.

 

Marc legal