Sistema de quadrícules geogràfiques

 

Especificacions tècniques oficials (aprovades per la C4)

Quadrícules del Sistema d'Orientació Cartogràfica (SOC)


Quadrícules UTM