Referencial topogràfic

 

Especificacions tècniques oficials (aprovades per la C4)

Referencial topogràfic local

Referencial topogràfic local (RTL) - Base topogràfica v1.0

Cartografia topogràfica 2D i 3D 1:500 v2.0

Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 i 1:2.000 v2.2

Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 i 1:2.000 v2.1.5

Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 i 1:2.000 v2.1


Referencial topogràfic territorial

Referencial topogràfic territorial (RTT)

Base i mapa topogràfics 1:5.000

Mapa topogràfic 1:10.000

Base i mapa topogràfics 1:25.000

Base topogràfica 1:50.000 v3.1

Mapa topogràfic 1:50.000 v5.1

Mapa topogràfic 1:100.000

Base i mapa topogràfics 1:250.000