Bústia de contacte

 

Protecció de dades personals

Us informem que les vostres dades personals seran tractades per l'ICGC, que serà el responsable del tractament, amb la finalitat d'enviar-vos correus electrònics amb la informació que seleccioneu, d'acord amb el vostre consentiment.

Les dades es conservaran d'acord amb la política de protecció de dades personals. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació, oposició i revocació del consentiment, adreçant un correu electrònic a protecciodades@icgc.cat.

Per a més informació, consulteu la nostra política de protecció de dades.