Sessió 2 del GT Edafologia (04.11.2016)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#1)

S'aproven 4 esmenes plantejades per l'Institut d'Estudis Catalans i, una vegada introduïdes, s'aprova l'acta de la sessió anterior (#1).

2. Projecte del Mapa de Sòls 1:250.000 de Catalunya: presentació de la maqueta de cartografia i llegenda (plot)

S'informa al Grup de Treball sobre l'estat actual de l'elaboració del Mapa de Sòls 1:250.000 de Catalunya, primer dels productes que s'obtindrà a partir de la GeoBase de dades de Sòls de Catalunya (GBSC), geobase que inclou la major part de la informació generada des de 1983 pel DARP i l'ICGC i que s'alimentarà, principalment, dels treballs que es duran a terme en el marc del Geotreball IV, Mapa de Sòls 1:25.000 de Catalunya.

Es preveu poder presentar durant el mes de desembre d'enguany una proposta sòlida en forma de plot del mapa i tancar la memòria al febrer de 2017.

3. Especificacions tècniques de la GeoBase de dades de Sòls de Catalunya (GBSC)

S'informa al Grup de Treball sobre l'estat actual de la GeoBase de Sòls, que es composa de 14.022 perfils amb o sense analítica (la major part pertanyen al DARP) i 94 mapes. Actualment es treballa tant en les especificacions tècniques com en el model de dades.