Sessió 1 del GT Edafologia (27.04.2016)

1. Constitució del Grup de Treball d’Edafologia adscrit a la Comissió Tècnica en Geologia i Geofísica

Es dóna per constituït el Grup de Treball d’Edafologia de la Comissió Tècnica en Geologia i Geofísica (GT CT4:GG EDAFOLOGIA) i informa que l’ICGC habilitarà, dins el corresponent espai web de la C4, una àrea privada amb accés restringit als membres del grup, on es desarà tota la documentació relacionada amb l’activitat del mateix.

2. Projecte GeoBase de Dades de Sòls de Catalunya (GBDSC): proposta de disseny i continguts per a la publicació del Mapa de Sòls 1:250.000 de Catalunya

El Grup de Treball es dóna per assabentat dels progressos assolits per l’ICGC en la realització del Mapa de Sòls 1:250.000 de Catalunya.

3. Informació sobre Infocas.es: un espai de col·laboració

El Grup de Treball es dóna per assabentatde l’existència de l’espai de col·laboració INFOCAS.