Sessió 3 de la CT4 (13.12.2017)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (núm. 2)

La Comissió aprova, sense comentaris, l'acta de la sessió anterior.

2. Presentació de les activitats dels Grups de Treball

La Comissió es dóna per assabentada de les activitats desenvolupades al llarg de 2017 pels GT d'Edafologia, i Hidrogeologia i Geotèrmia.

La Comissió aprova el canvi de nom del GT Geologia i Geomorfologia pel de GT Geologia, Geomorfologia i Patrimoni Geològic, alhora que aprova la incorporació en el mateix de nous membres.

La Comissió aprova la incorporació de nous membres en els GT d'Edafologia, Hidrogeologia i Geotèrmia, Geologia Urbana i Geotècnia, i Riscos Geològics i Sismologia.

3. Presentació de l'estat actual de les especificacions tècniques de la Base geològica 1:50.000

La Comissió es dóna per assabentada de l'estat actual de les especificacions tècniques de la Base geològica 1:50.000.

4. Presentació de l'estat actual de les especificacions tècniques de la Base geològica 1:25.000

La Comissió es dóna per assabentada de l'estat actual de les especificacions tècniques de la Base geològica 1:25.000.

5. Presentació de l'estat actual de les especificacions tècniques de la Base d'àrees hidrogeològiques 1:250.000

La Comissió es dóna per assabentada de l'estat actual de les especificacions tècniques de la Base d'àrees hidrogeològiques 1:250.000. Aquest mapa estarà disponible en breu.

6. Presentació del Mapa del Geoparc de la Catalunya Central

La Comissió es dóna per assabentada de la presentació del Mapa del Geoparc de la Catalunya Central, que s'acaba de posar en distribució.

7. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

La Comissió es dona per assabentada de la planificació dels treballs per a l'any 2018.