Sessió 9 de la CT2 (23.11.2010)

En aquesta sessió la CT2:GI va debatre els següents temes:

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#8)

  La Comissió aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior.

 2. Plec 1:1.000 cartografia urbana: aprovació plec v2.1.5

  S'informa a la Comissió que el grup de treball per a l'elaboració d'especificacions tècniques va aprovar el passat dia 10 el plec v2.1.5, pel que es durà a la propera reunió de la C4, programada per al 2 de desembre, per a la seva oficialització.

  Tanmateix, s'informa a la Comissió que es comença a treballar en la nova versió 2.3 del plec.

 3. Plec 1:500 cartografia urbana: estat dels treballs

  S'informa a la Comissió que el plec es troba en fase d'anàlisi, per part de l'ICC, de les modificacions proposades pels ajuntaments productors. L'objectiu és tancar-lo a finals del primer trimestre de 2011.

 4. Carrerer: estat dels treballs

  S'informa a la Comissió que s'ha constituït el grup de treball per a l'elaboració de les especificacions tècniques de la base de carrers (GT CT2:GI BC) amb 13 representants de l'administració local i 5 de l'ICC. Aquest grup de treball elaborarà dues especificacions tècniques: base de dades d'adreces i graf viari.

 5. RCC: aprovació del protocol per a l'oficialització de cartografia municipal amb actualització contínua

  S'informa a la Comissió que s'està a l'espera de la resposta a la consulta plantejada a l'Assessoria Jurídica del DPTOP.

 6. ETRS89: seguiment de la implementació

  S'informa a la Comissió que l'ICC ha visitat 17 ens locals i manca visitar-ne 5. De les visites realitzades es conclou que 1/3 de les xarxes locals es podran reajustar, 1/3 no es podran reajustar i el terç restant requeriran un estudi ad-hoc.

 7. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

  S'informa a la Comissió que per a l'any vinent es preveu la celebració de 3 sessions de treball durant els mesos d'abril, juliol i novembre.