Sessió 6 de la CT2 (24.11.2009)

En aquesta sessió la CT2:GI va debatre els següents temes:

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#5)

  La Comissió aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior.

 2. Plec 1:500: estat dels treballs

  S'informa a la Comissió sobre l'estat dels treballs d'elaboració de les especificacions tècniques de la cartografia urbana 1:500, que estan sent redactades pel Grup de Treball per a l'elaboració d'especificacions tècniques. L'ICC ha preparat les fitxes del diccionari de dades, que estan sent revisades pels Ajuntaments.

 3. Plec 1:1.000 v2.1.5: estat dels treballs

  S'informa a la Comissió de la proposta del Grup de Treball per a l'elaboració d'especificacions tècniques sobre els canvis que caldria introduir en el plec 1:1.000 v2.2. per a generar el plec 1:1.000 v2.1.5, que està sent analitzada per l'ICC.

 4. Delimitació PEFCAT

  S'informa a la Comissió sobre els objectius, la metodologia de treball i els avenços assolits en el projecte Pla d'Espais Fluvials de Catalunya.

 5. Presentació IDE Local

  S'informa a la Comissió sobre el projecte IDE Local, IDE orientada al món local, desenvolupada pel Centre de Suport a l'IDEC en col·laboració amb l'Administració Oberta de Catalunya, consorci per a la promoció de la societat de la informació. Actualment són 631 les entitats que conformen IDE Local: 588 Ajuntaments, 39 Consells Comarcals i Consorcis, 3 Diputacions i l'AMB.

 6. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

  S'informa a la Comissió sobre el calendari i continguts de les 3 sessions de treball programades per a l'any vinent.