Sessió 5 de la CT2 (07.07.2009)

En aquesta sessió la CT2:GI va debatre els següents temes:

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#4)

  La Comissió aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior.

 2. Plec 1:1.000 cartografia urbana: aprovació

  S'informa a la Comissió dels acords presos en la darrera sessió del Grup de Treball d'aquesta Comissió per a l'elaboració d'especificacions tècniques en relació al plec d'especificacions de la cartografia urbana 1:1.000 v2.2: coexistència del tall cadastral i de l'obtingut per subdivisió de l'MTN50; revisió de l'apartat de documentació; redacció d'un document específic per al recolzament; obligatorietat de la captura dels 6 elements lligats als models digitals del terreny i de superfície; considerar transitòriament la v2.1 com a oficial; revisió de l'apartat de captura de dades i caràtula opcional.

  La Comissió acorda aprovar tots aquests acords, fer les últimes esmenes quan es disposi de la documentació definitiva i sotmetre-la a l'aprovació de la C4.

 3. Plec 1:500 cartografia urbana: estat dels treballs

  S'informa a la Comissió que el plec d'especificacions està gairebé enllestit i es treballa en el diccionari de dades, que contindrà de l'ordre de 100 elements addicionals respecte el diccionari de l'1:1.000.

 4. Presentació del Pla Cartogràfic de Catalunya

  Es presenta a la Comissió la metodologia emprada per a la redacció del Pla (redacció de 4 estudis previs i campanya de 6 mesos de treball de camp per a la identificació i caracterització de tots els conjunts d'informació geogràfica generats per les administracions de la Generalitat i local), del seu contingut (1 Decret i 8 annexos) i de l'estat en què es troba la seva aprovació, en fase d'estudi jurídic.

 5. ETRS89: criteris per al trànsit a un nou sistema de referència

  S'informa a la Comissió dels acords presos en la darrera sessió del Grup de Treball d'aquesta Comissió per a l'elaboració d'especificacions tècniques en relació a la transformació a ETRS89 de la Xarxa Utilitària, la cartografia i les xarxes locals: aplicar els 4 paràmetres que defineixen la transformació proposada per l'ICC i sotmetre'ls a l'aprovació d'aquesta Comissió, prèvia a l'oficialització per part de la C4.

 6. Planificació dels treballs de la Comissió

  S'informa a la Comissió del calendari i continguts de la darrera sessió programada per a enguany.