Sessió 4 de la CT2 (09.03.2009)

En aquesta sessió la CT2:GI va debatre els següents temes:

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#3)

  La Comissió aprova l'acta de la sessió anterior, que ha estat distribuïda entre els seus membres amb anterioritat a la reunió, per la qual cosa es procedirà a la seva signatura.

 2. Plec 1:1.000 cartografia urbana: estat dels treballs

  S'informa a la Comissió dels acords presos en la darrera sessió del Grup de Treball d'aquesta Comissió per a l'elaboració d'especificacions tècniques en relació a la versió 2.2. de les especificacions de la cartografia urbana 1:1.000, que estan gairebé enllestides. Un cop acabades es començarà a treballar en les especificacions de format.

 3. Plec 1:500 cartografia urbana: estat dels treballs

  S'informa a la Comissió que, tan bon punt es tanquin les especificacions 1:1.000, es començarà a treballar en l'1:500. Els Ajuntaments informen a la Comissió de què han treballat en una primera versió consensuada que han tramès a l'ICC per a la seva anàlisi, i que es treballa conjuntament.

 4. Delimitació municipal

  S'informa a la Comissió sobre l'execució del projecte de delimitació municipal. L'any 2005 el DGAP i el DPTOP van signar un conveni de col'laboració plurianual, vigent fins al 2011, en el marc del qual l'ICC està realitzant el replanteig topogràfic de les línies de terme de tots els municipis de Catalunya sobre la base topogràfica 1:5.000. La Dir. Gral. d'Administració Local coordina en la pràctica l'execució del projecte.

 5. Criteris per a l'RCC: estat de la situació

  S'informa a la Comissió dels acords presos en la darrera sessió del Grup de Treball d'aquesta Comissió per a la implementació del Registre Cartogràfic de Catalunya en relació, fonamentalment, al protocol a implementar per a l'oficialització transitòria de cartografia que no acompleix les especificacions tècniques aprovades per la C4 i al protocol a implementar per a l'oficialització de cartografia d'actualització contínua.

 6. Planificació dels treballs de la Comissió

  S'informa a la Comissió del calendari i continguts temptatius de les dues sessions programades per a enguany.