Sessió 2 de la CT2 (16.06.2008)

En aquesta sessió la CT2:GI va debatre els següents temes:

 1. Mapa Urbà de Catalunya: v2.1 cap a v2.2: especificacions

  S'informa a la Comissió de les especificacions tècniques del Mapa Urbà de Catalunya 1:1.000 v2.1. L'ICC treballa en la implementació de la nova versió v2.2 amb l'objectiu d'adaptar aquest producte als nous marcs legal i tècnic, disposar de la volumetria de les edificacions i d'un bon model d'elevacions del terreny (MET) i de superfícies (MES) en zones urbanes. La previsió és que aquesta nova versió entri en producció al mes de març de 2009. La Comissió es dóna per assabentada.

 2. Models de dades dels Ajuntaments productors de cartografia

  S'informa a la Comissió de què els Ajuntaments productors de cartografia estan participant activament amb l'ICC en l'elaboració de les especificacions tècniques de la nova versió del Mapa Urbà de Catalunya, aportant les seves opinions i suggeriments. Tanmateix, treballen de manera consensuada amb l'ICC en l'elaboració de les especificacions tècniques de la cartografia topogràfica 1:500. La Comissió es dóna per assabentada.

 3. Informe sobre l'estat dels treballs per al Pla Cartogràfic de Catalunya

  S'informa a la Comissió de l'estat en què es troben els treballs que està realitzant la Comissió Tècnica per a la redacció del Pla Cartogràfic de Catalunya, tant pel que fa a la redacció del seu contingut normatiu, com pel que respecta a l'elaboració del catàleg de conjunts d'informació geogràfica que el país necessita per a l'acció de govern quotidiana. La Comissió es dóna per assabentada.

 4. Planificació dels treballs de la Comissió

  Es presenta a la Comissió la planificació dels treballs per a la resta de l'any. La propera sessió està programada per al 25 de novembre i en ella s'abordaran temes com l'estudi i harmonització dels models de dades per a cartografia urbana, els criteris de funcionament del Registre Cartogràfic de Catalunya per als Ajuntaments productors de cartografia i els criteris per al trànsit al nou sistema de referència ETRS89, entre d'altres. La Comissió es dóna per assabentada.