Sessió 1 de la CT2 (10.03.2008)

En aquesta sessió la CT2:GI va debatre els següents temes:

 1. Constitució de la Comissió Tècnica

  Es recorda als membres de la Comissió la gènesi de la mateixa, creada en la sessió nº 4 de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, de data 20 de desembre de 2007, a la que està vinculada, i el seu President la declara constituïda.

 2. Objectius de la Comissió

  Es recorda als membres que la relació de temes a debatre per la Comissió no és tancada i que, si desperten l'interès general, se'n podrien afegir de nous com, per exemple, la política de difusió de dades, la transposició d'INSPIRE, la generació de metadades, etc. Òbviament, si el ventall de temes és massa ampli, caldrà prioritzar.

  S'introdueixen somerament els diferents temes a abordar per la Comissió i es debat en profunditat sobre la dinàmica de funcionament de la mateixa. La Comissió decideix que proporcionarà als seus membres, amb la màxima antelació possible, la informació necessària per a abordar els temes de les diferents sessions de treball. Es decideix que l'ICC crearà un for a Internet, una mena de punt de trobada per a l'intercanvi d'informació entre els membres de la Comissió i així fomentar el treball en equip.

  Es posa al damunt de la taula el tema de l'oficialitat de la cartografia i el registre de la cartografia que s'actualitza contínuament, a debatre en futures sessions.

 3. Planificació dels treballs de la Comissió

  Es presenta a la Comissió la planificació dels treballs per a les tres properes sessions, encara sense data, dues de les quals se celebraran enguany.