Xarxes geodèsiques locals

Xarxes locals inscrites al Registre Cartogràfic de Catalunya. Les xarxes geodèsiques locals són formades per un conjunt de punts del territori dins de l'àmbit municipal anomenats vèrtexs geodèsics, dels quals s'ha mesurat l'emplaçament amb gran precisió i es materialitzen sobre el terreny amb fites o senyals. Estan enllaçades amb la Xarxa Utilitària, però no s'integren dins d'aquesta.

Detalls PCC

  • Identificador semàntic: xarxes-geodesiques-locals

  • Grup: I-1

  • Administració responsable: Administració Local de Catalunya

  • Departament responsable: -

  • Entitat responsable: Ens locals

  • Accés: Públic

  • Periodicitat d'actualització: Contínua