CT3: Observació de la Terra per satèl·lit

Comissió Tècnica (CT) d'Observació de la Terra per satèl·lit

Activitats

Funcions

 • Estudiar, analitzar i debatre els documents (especificacions, requeriments tècnics i operacionals de les infraestructures i actius regionals i locals de suport) elaborats per la Comissió Europea, l'Agència Espacial Europea o l'Agència Europea del Medi Ambient, entre altres actors responsables de la implementació i explotació de Copernicus.

 • Donar suport al teixit català productor de dades, generador de valor afegit i usuari de l’observació de la Terra sobre les especificacions i oportunitats que ofereix Copernicus i les aportacions que s’hi poden fer.

 • Mantenir converses i realitzar consultes a tots els actors rellevants en l'àmbit de l’observació de la Terra i de Copernicus.

 • Anàlisi de l'impacte de les polítiques de dades de Copernicus i dels productes i serveis que se’n derivin en els conjunts de dades que configuren el Pla Cartogràfic de Catalunya.

 • Coordinar i donar suport a les eines de transferència de coneixement i comunicació del programa Copernicus i altres programes internacionals i nacionals que li donin cobertura i amplitud.

 • Donar suport a una millor utilització de les dades de Copernicus per part de l’administració catalana.

 • Analitzar la possibilitat d'estendre els conceptes de Copernicus a nivell de l'administració local.

 • Analitzar i dissenyar possibles aportacions en forma d’actius o infraestructures de suport per a un millor desplegament i aprofitament a escala local i regional de Copernicus.

Composició

 • Departament de Territori:

  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC):

   • Direcció

   • Subdirecció de Geodèsia i Cartografia

   • Àrea de Gestió de Projectes i Suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya

 • Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:

  • Direcció General de Politiques Ambientals i Medi Natural

  • Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

  • Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

  • Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi

  • Direcció de Serveis

  • Servei Meteorològic de Catalunya (SMC)

 • Departament d'Interior:

  • Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

  • Direcció General de Protecció Civil

 • Departament d'Empresa i Treball:

  • Direcció General d’Innovació, Economia Digital i Emprenedoria

 • Àrea Metropolitana de Catalunya