Sobre el web

www.cccartografica.cat

 

Aquest és el web oficial de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, on es poden consultar les especificacions tècniques i les guies que elabora per a la implementació i l'ús de geoinformació oficial.