Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inicio  >   Normas y estándares  >   Especificaciones técnicas  >   Ortofoto de Catalunya 1:1 000 (v1.0), 1:2 500 (v3.3), 1:5 000 (v6.0), 1:25 000 (v6.1)

Ortofoto de Catalunya 1:1 000 (v1.0), 1:2 500 (v3.3), 1:5 000 (v6.0), 1:25 000 (v6.1)

Classificació PCC: 20301 i 20302 - Ortofoto urbana i Ortofoto territorial

Classificació INSPIRE: Grup II–3. Ortoimatges

 

Una ortofoto és un document cartogràfic que consisteix en una imatge aèria vertical que ha estat rectificada de tal manera que es manté una escala uniforme a tota la superfície de la imatge. Constitueix una representació geomètrica a escala de la superfície terrestre. 

Les ortofotos s’organitzen en sèries en funció de la seva escala (o mida de píxel), que són les següents: 1:1 000 (10 cm), 1:2 500 (25 cm), 1:5 000 (50 cm), 1:25 000 (2,5 m). 

Cada ortofoto es complementa amb l'ortofoto infraroja de la sèrie d’ortofotos infraroges d’escala equivalent, que aporta informació de la mateixa època de la zona infraroja de l’espectre electromagnètic.

Les ortofotos d’escala 1:2 500 i de menor detall són ortofotos territorials atès que recobreixen el territori de Catalunya. La d’escala 1:1 000, en canvi, recobreix zones urbanes o d’àmbits d’interès puntual.

 

 

Propòsit

Donar resposta a altres usos:

 • Efectuar anàlisi espacial per a temes urbanístics, ambientals, etc.
 • Representació en visors geogràfics
 • Descarregar dades
 • Consultar informació
 • Generar informes

 

Organització responsable

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

 

Contingut

Coberta d’imatge ràster del territori de Catalunya.

La informació planimètrica consisteix en la reproducció dels elements des d’un punt de mira vertical. No hi ha cap tipus d’interpretació dels objectes del territori; la informació és la mateixa que s’observa a les imatges originals.

La sensació de relleu és proporcionada indirectament per la informació de la imatge: les ombres produïdes per construccions, arbres i, en general, elements de certa alçada sobre el terreny.

 

Descripció tècnica

Àmbit Catalunya
Sistema de referència ETRS89
Projecció UTM Zona 31N
Escala

sèrie 1:1 000

sèrie 1:2 500

sèrie 1:5 000

sèrie 1:25 000

Representació Ràster

Qualitat

Es compleix que:

 • Hi ha imatge de tota la zona a representar
 • No hi ha discrepàncies radiomètriques entre els píxels del solapament entre ortofotos
 • Es fa un ús efectiu de 8 bits per color
 • El percentatge de saturació en els extrems de l’histograma està per sota del 0,5%
 • No hi ha presència d’artefactes
 • L’error mitjà quadràtic és com a màxim de:

           1:1 000: 0,2 m     1:2 500:  0,5 m

           1:5 000: 1 m        1:25 000: 5 m

 

Captació

Les ortofotos es poden obtenir per rectificació d’imatges digitals mitjançant el model digital d’elevacions de la BTC 1:5 000, o per generalització d’ortofotos d’escales més grans.

La relació entre mètode i escala és la següent:

 • Rectificació d’imatges: 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000*
 • Generalització: 1:5 000*, 1:25 000

*En funció de la disponibilitat d’imatge, l’ortofoto d’escala 1:5 000 es pot obtenir mitjançant qualsevol dels dos mètodes previstos

 

Manteniment

Ortofoto territorial, cada any

 

Distribució i documentació

Dades

 • Descàrrega (escales 1:2 500, 1:5 000 i 1:25 000): GeoTIFF, MrSID, PDF (Unitat de distribució espacial: 1:2 500 i 1:5 000 subdivisió 8x8 MTN 1:50 000; 1:25 000 subdivisió 2x2 MTN 1:50 000)
 • Serveis WMS (totes les escales)
 • Visor VISSIR (totes les escales)

Especificacions

Metadades


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya