Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inicio  >   Normas y estándares  >   Especificaciones técnicas  >   Arbres monumentals 2D

Arbres monumentals 2D

Classificació PCC: 10902 - Espais naturals protegits

Classificació INSPIRE: Grup I–9. Llocs protegits

 

Conjunt d’informació que conté els arbres i les arbredes monumentals de Catalunya que s’han declarat, des de la primera Ordre de declaració de l'any 1987, segons s’estableix en els decrets 214/1987, de 9 de juny, 47/1988, d’11 de febrer, i 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbres i arbredes monumentals, d’interès comarcal i local.

Els arbres i les arbredes monumentals de Catalunya, es descriuen mitjançant la seva representació en dues dimensions (2D), així com mitjançant uns atributs que especifiquen les seves característiques físiques i administratives.

 

 

Propòsit

 • Conèixer la correcta ubicació dels arbres monumentals, necessària per a la planificació i gestió territorial, donant compliment al Decret 214/1987 sobre declaració d'arbres monumentals, al Decret 47/1988 sobre declaració d'arbres d’interès comarcal i local, i al Decret 12/1989 sobre declaració d’arbredes monumentals, d’interès comarcal i d’interès local.
 • Donar resposta a altres usos:
  • Generar informes
  • Consultar informació
  • Descarregar dades
  • Representació en visors geogràfics
  • Efectuar anàlisi espacial

 

Organització responsable

Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural)

 

Contingut

Descripció tècnica

Àmbit Catalunya
Sistema de referència ETRS89
Projecció UTM Zona 31N
Escala 1:50 000
Representació Vectorial
Coordenades X, Y
Geometria Punt

 

Qualitat

Es compleix que:

 • No hi ha arbres monumentals duplicats.
 • L’error mitjà quadràtic de les posicions és de 20 metres en cadascuna de les coordenades.

Captació

Digitalització sobre cartografia de base de l’ICGC:

 • Inicialment:
  • Base topogràfica 1:50 000
 • Actualment:
  • Base topogràfica 1:5 000
  • Ortofoto 1:5 000

Manteniment

El conjunt d’informació d’Arbres monumentals s’actualitza cada vegada que es publiquen canvis al DOGC.

 

Distribució i documentació

Dades

Especificacions

Metadades


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya