Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inicio  >   Geoinformación oficial (PCC)  >   Grupo III - 8. Instalaciones de producción e industriales

Grupo III - 8. Instalaciones de producción e industriales

Centros de producción industrial, incluidas las instalaciones contempladas en la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de Septiembre de 1996, sobre la prevención y el control integrado de la contaminación, e instalaciones de extracción de agua, instalaciones mineras y centros de almacenaje.

 

Conjuntos de información incluidos en este grupo:

Visualitzeu la informació

(Obert Instamaps pitgeu la icona  i seleccioneu les capes del vostre interès)


 

REGISTRE MINER


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30801

DENOMINACIÓ

Registre miner

DESCRIPCIÓ

Registre de drets d'explotació minera. Cadastre que descriu i quantifica, en quadrícules mineres de 20" de costat i amb una superfície aproximada de 30 ha, les explotacions mineres relacionades amb la mineria tradicional (potassa, ferro, etc) i amb els recursos energètics (carbó i urani). També inclou les aigües minerals, estructures subterrànies i escombreres.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Empresa i Coneixement

ENTITAT RESPONSABLE

DG Energia, Mines i Seguretat Industrial

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Contínua

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades

 

INFRAESTRUCTURES ENERGÈTIQUES DE CATALUNYA


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30802

DENOMINACIÓ

Infraestructures energètiques de Catalunya

DESCRIPCIÓ

Localització, distribució i caraterístiques de les infraestructures energètiques següents: centrals hidroelètriques de >250 Mw, centrals elèctriques de >50 Mw, molins de vent i benzineres.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Empresa i Coneixement

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Català d'Energia

ACCÉS A LES DADES

Parcialment úblic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 2 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades

 

REGISTRE D'ESTABLIMENTS INDUSTRIALS DE CATALUNYA (REIC)


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30803

DENOMINACIÓ

Registre d'establiments industrials de Catalunya (REIC)

DESCRIPCIÓ

El REIC és el Registre d'Establiments Industrials de Catalunya, creat pel Decret 324/1996, d'1 d'octubre, i recull les dades dels establiments en què es porta a terme una activitat industrial, les empreses de serveis i les entitats directament relacionats amb les indústries.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Empresa i Coneixement

ENTITAT RESPONSABLE

DG Indústria

ACCÉS A LES DADES

Parcialment públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades

 

BASE DE DADES DE POLÍGONS INDUSTRIALS


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30804

DENOMINACIÓ

Base de dades de polígons industrials

DESCRIPCIÓ

Base de dades que recull la localització i les característiques dels polígons d'activitat econòmica de Catalunya.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

Administració Local de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Empresa i Coneixement

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

DG Indústria

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

DG Qualitat Ambiental

Ens locals

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 4 anys

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega
  • Data de la informació: 2011
  • Data de publicació: 2011
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: 2011
  • Data de publicació: 2011
 • Dades obertes
  • Data de la informació: 2011
  • Data de publicació: 2011
 • Visor VISSIR
  • Data de la informació: 2011
  • Data de publicació: 2011

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: agost de 2012
  • Data de publicació: agost de 2012


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya