Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inicio  >   Geoinformación oficial (PCC)  >   Grupo III - 17. Regiones biogeográficas

Grupo III - 17. Regiones biogeográficas

Zonas dotadas de condiciones ecológicas relativamente homogéneas con unas características comunes.

 

Conjuntos de información incluidos en este grupo:


 

MAPES DE VEGETACIÓ


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

31701

DENOMINACIÓ

Mapes de vegetació

DESCRIPCIÓ

Determinació de l'estructura i composició de la vegetació

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

DG Polítiques Ambientals

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 4 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Direcció General de Polítiques Ambientals

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


  • Descàrrega
    • Data de la informació: 1994-2014
    • Data de publicació: -

  • Perfil IDEC
    • Data de la metadada: juliol de 2007 (parcial)
    • Data de publicació: -


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya