Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inicio  >   Geoinformación oficial (PCC)  >   Grup III - 21. Recursos minerals

Grup III - 21. Recursos minerals

Recursos minerals: minerals metal·lífers, minerals industrials, etc., incloent-hi, quan sigui procedent, la informació de la profunditat i altura del volum dels recursos.

 

Conjunts d'informació inclosos en aquest grup:


 

INVENTARI DELS RECURSOS MINERS


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

32101

DENOMINACIÓ

Inventari dels recursos miners

DESCRIPCIÓ

Naturalesa, gènesi, localització, extensió i distribució de concentracions naturals de minerals d'interés econòmic potencial o provat.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Empresa i Coneixement

ENTITAT RESPONSABLE

DG Energia, Mines i Seguretat Industrial

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 2 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya