Cadascuna de les divisions territorials que estableix l'administració de justícia, habitualment integrades per un o més d'un municipi d'una mateixa província, on hi té la seu el cap de partit o capital amb un o més d'un jutjat de primera instància i instrucció, amb jurisdicció sobre tota la divisió territorial esmentada.

Geodades

No disponibles.

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 31111
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Justícia
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.