Informació relacionada amb els diversos distintius d'origen i qualitat agroalimentària: denominacions d'origen de vins, denominacions geogràfiques (DG), denominacions d'origen protegides (DOP) i indicacions geogràfiques protegides (IGP).

Geodades

No disponibles.

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 31107
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
  • Entitat responsable: Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.