Àrea d'adscripció a un centre educatiu d'un domicili determinat. Àrea de proximitat al centre, àrea territorial de proximitat (Consorci BCN).

Geodades

No disponibles.

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 31113
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Ensenyament
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.