Vulnerabilitat davant riscos naturals i socials del Mapa de protecció civil de Catalunya

Dades de vulnerabilitat associades als plans d'emergència especials.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 31202
  • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local
  • Departament responsable: Interior
  • Entitats responsables:
    • Direcció General de Protecció Civil
    • Ens locals
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.