Riscos naturals i socials del Mapa de protecció civil de Catalunya

Dades de riscos associades als plans d'emergència especials.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 31201
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Interior
  • Entitat responsable: Direcció General de Protecció Civil
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.