Mapa per a la prevenció del risc d'inundació

Mapa bàsic de perill de risc d'inundació, associat al Pla d'emergència especial INUNCAT.

Conjunt d'informació parcialment competència de l'Estat.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

 • ID 31206
 • Administracions responsables: Administració General de l'Estat + Generalitat de Catalunya
 • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
 • Entitats responsables:
  • Confederació Hidrogràfica de l'Ebre
  • Confederació Hidrogràfica del Xúquer
  • Agència Catalana de l'Aigua
 • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.