Inventari de les infraestructures portuàries: ports industrials, comercials i esportius. Inclou la localització, les característiques físiques, les instal·lacions i els equipaments.

Geodades

No disponibles.

Especificacions tècniques

No disponibles

Detalls PCC

  • ID 10703
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitat responsable: Direcció General de Transports i Mobilitat
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 2 anys.