Inventari de les infraestructures i serveis associats de la xarxa de transport per ferrocarril de béns i passatgers. Inclou la localització, el traçat i les característiques dels elements que integren la xarxa; els fluxos i rutes de transport de mercaderies i passatgers; les infraestructures nodals bàsiques; l'estat de la xarxa i la intensitat de trànsit.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 10702
  • Administracions responsables: Administració General de l'Estat + Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitat responsable: Direcció General de Transports i Mobilitat
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 2 anys.