Xarxa de monitorització del trànsit

Dades d'informació i seguretat viàries: xarxa de radars, estat del trànsit i incidències viàries.

Geodades

No disponibles.

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 10707
  • Administracions responsables: Administració General de l'Estat + Generalitat de Catalunya + Administració Local
  • Departament responsable: Interior
  • Entitats responsables:
    • Servei Català de Trànsit
    • Ens locals
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.