Inventari que recull el traçat, el tipus, la classificació funcional, l'identificador, les característiques i l'estat dels camins. Els camins ramaders constitueixen un subconjunt d'aquest inventari i s'actualitzen anualment.

Geodades

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

 • ID 10705
 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local
 • Departaments responsables:
  • Territori i Sostenibilitat
  • Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
  • Interior
 • Entitats responsables:
  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre
  • Direcció General de Desenvolupament Rural
  • Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
  • Ens locals
 • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 4 anys.