Sistema viari integrat que connecta el graf de carrers, el graf de carreteres i el graf de camins. Inclou el sentit i girs de circulació.

Geodades

No disponibles.

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

 • ID 10706
 • Administracions responsables: Administració General de l'Estat + Generalitat de Catalunya + Administració Local
 • Departaments responsables:
  • Territori i Sostenibilitat
  • Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
  • Interior
 • Entitats responsables:
  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre
  • Direcció General de Desenvolupament Rural
  • Ens locals
 • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 2 anys.